Âm Thanh Xưa – Hoài Niệm Cũ

Kèn đôi University – 4401 (4 củ)

1,200,000.000 

Thập niên 1945. Hiếm.

Danh mục:

Mô tả

4 củ.

Thập niên 1945. Hiếm.

Âm thanh tuyệt vời.

Công suất nhỏ.