Kèn đôi University – 4401 (4 củ)

Kèn đôi University – 4401 (4 củ)

12,000,000.00 

Thập niên 1945. Hiếm.

Danh mục: .
  • Mô tả
    Mô tả

Mô tả sản phẩm

4 củ.

Thập niên 1945. Hiếm.

Âm thanh tuyệt vời.

Công suất nhỏ.