Kèn University T-30 Mid-treble (luôn họng)

Kèn University T-30 Mid-treble (luôn họng)

11,000,000.00 

Thập niên 1950. Hiếm.

Danh mục: .
  • Mô tả
    Mô tả

Mô tả sản phẩm

Kèn University T-30 Mid-treble

Thập niên 1950. Hiếm.

Âm thanh tuyệt vời.