Âm Thanh Xưa – Hoài Niệm Cũ

Củ kèn Vitavox GP2T

2,500,000.000 

Rất hiếm.

Vitavox âm thanh khỏi bàn.

Danh mục:

Mô tả

Rất hiếm.

Vitavox âm thanh khỏi bàn.