Đôi kèn University 4401 (Không họng)

Đôi kèn University 4401 (Không họng)

5,500,000.00 

Thập niên 1950.

Hiếm.

 

Danh mục: .
  • Mô tả
    Mô tả

Mô tả sản phẩm

Thập niên 1950.

Hiếm.