Kèn Electro-Voice T25A (Kèn mid, luôn họng)

Kèn Electro-Voice T25A (Kèn mid, luôn họng)

14,000,000.00 

Kèn nổi tiếng của Electro-Voice.

Danh mục: .
  • Mô tả
    Mô tả

Mô tả sản phẩm

Luôn họng.

Rất mới.

Kèn nổi tiếng của Electro-Voice.