Âm Thanh Xưa – Hoài Niệm Cũ

Kèn Electro-Voice T25A (Kèn mid, luôn họng)

1,400,000.000 

Kèn nổi tiếng của Electro-Voice.

Danh mục:

Mô tả

Luôn họng.

Rất mới.

Kèn nổi tiếng của Electro-Voice.