Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/class-wp-date-query.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/class-wp-date-query.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/class-wp-http-streams.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/class-wp-http-streams.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/class-wp-widget.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/class-wp-widget.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/block-supports/layout.php on line 1

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home1/amthanhxua/public_html/wp-includes/block-supports/layout.php on line 1
Loa Fullrange Celestion AC BLUE 30 - Âm Thanh Xưa - Hoài Niệm Cũ

Âm Thanh Xưa – Hoài Niệm Cũ

Loa Fullrange Celestion AC BLUE 30

2,470,000 

Loa huyền thoại của thế giới. Sản xuất thập niên 60-65.

Âm thanh nổi tiếng của Celestion.

Danh mục:

Còn sưu tầm được 10 cặp.

Loa huyền thoại của thế giới. Sản xuất thập niên 60-65.

Chuyên dùng biểu diễn chuyên nghiệp.

Âm thanh nổi tiếng của Celestion.

Nam châm Alnico. Màng loa H1777. Công suất 15W.

Trang bị trong hệ thống amply đàn VOX.

Âm thanh revert, cực kì đặc biệt. Tiếng ngân làm cho mọi thứ như thật.