Âm Thanh Xưa – Hoài Niệm Cũ

Loa University Fullrange

1,100,000.000 

Nam châm Alnico. 3 tấc.

Danh mục:

Mô tả

Loa rất hay.

3 tấc.

Nam châm Alnico.