Cặp họng Cobreflex – University

Cặp họng Cobreflex – University

10,000,000.00 

Cặp họng kèn đôi nhôm đúc.

Họng rất có tiếng của University.

Họng kèn gấp đặc biệt.

Danh mục: .
  • Mô tả
    Mô tả

Mô tả sản phẩm

Cặp họng kèn đôi nhôm đúc.

Họng rất có tiếng của University.

Họng kèn gấp đặc biệt.