Âm Thanh Xưa – Hoài Niệm Cũ

Cặp họng Cobreflex – University

1,000,000.000 

Cặp họng kèn đôi nhôm đúc.

Họng rất có tiếng của University.

Họng kèn gấp đặc biệt.

Danh mục:

Mô tả

Cặp họng kèn đôi nhôm đúc.

Họng rất có tiếng của University.

Họng kèn gấp đặc biệt.