Kèn University SAHF (Chất lượng dùng trong quân sự)

1,700,000.00 

Kèn 30b. Dùng để đánh với amply đèn 300b.

Danh mục:

Mô tả

Cực hiếm.

Kèn 30b. Dùng để đánh với amply đèn 300b.

Âm thanh tuyệt vời.