Kèn University SAHF (Chất lượng dùng trong quân sự)

Kèn University SAHF (Chất lượng dùng trong quân sự)

17,000,000.00 

Kèn 30b. Dùng để đánh với amply đèn 300b.

Danh mục: .
  • Mô tả
    Mô tả

Mô tả sản phẩm

Cực hiếm.

Kèn 30b. Dùng để đánh với amply đèn 300b.

Âm thanh tuyệt vời.